پذیرش مقالات در کارگاه به صورت پوستر خواهد بود و چون مقالات پذیرش شده در سایت "پایگاه اسنادی علوم جهان اسلام " اندیس و چاپ می شوند، لذا بایستی مقالات طبق فرمت زیر ارسال گردد.

 

  برای دانلود کلیک کنید (0.03MB)

برای دانلود کلیک کنید (0.14MB)


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان